Impressum

Impressum

GARICA d.o.o.

Ulica Sedam Kaštela 2/2,

21000 Split

E-pošta: info@garica.hr

Web: www.garica.hr

Direktor: Mario Božović

MBS: 060399535

OIB: 75067751826

Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu

Nadležna porezna uprava: Porezna uprava Splitsko-Dalmatinska

BANKOVNI PODACI:

Vlasnik računa: GARICA d.o.o.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IBAN: HR2923400091111000362

BIC/SWIFT: PBZGHR2X

U skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i vijeća:

Platforma Europske komisije za internetsko rješavanje sporova:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nismo voljni ni dužni sudjelovati u rješavanju spora pred arbitražnim vijećem.